Jakub Nagy

Vďaka Dansovii som si vyskúšal množstvo klasických ale aj menej známych tancov. Veľký výber lektorov robí učenie zábavné a dynamické. Okrem toho som sa naučil aj rytmiku a zásady etikety, ktoré sú s tancom tiež úzko spojené.