Podporte nás

Cieľom podpory je zvyšovanie úrovne, kvality a podmienok pre rozvoj našich detí.
Tanečná akadémia organizuje akcie pre deti počas celého roka – Vianočný večierok, Cena Modráka, Záverečné vystúpenie a grilovačka, Tanečné leto v Dansovii, akcia Modrák – Dansovia v prírode. Organizácia je vždy náročná, či už finančne, organizačne alebo čo sa týka zabezpečenia potrebných vecí pre deti. Máme záujem o finančnú, produktovú alebo reklamnú pomoc. Tešíme sa podpore v akejkoľvek forme.

Ponúkame prezentáciu na akciách, ktoré organizuje tanečná akadémia počas roka pre deti. Prezentáciu v rôznych propagačných materiáloch. Ponuka školy tanca, možnosť vystúpenia alebo logo umiestnené na vagóne v tanečnej škole.