Special Olympics

Organizácia Špeciálne olympiády Slovensko, uskutočňuje celoročné tanečné tréningy, domáce aj medzinárodné súťaže vo viacerých olympijských aj neolympijských športoch pre ľudí s intelektuálnym znevýhodnením.

Barbora Jančinová, Peter Išpold a Peter Modrovský
Barbora Jančinová, Peter Išpold a Peter Modrovský

Týmto spôsobom vytvárajú nové možnosti na rozvoj fyzických a mentálnych schopností jednotlivcov. Účastníci s intelektuálnym znevýhodnením majú príležitosť prejaviť svoju odvahu, zažiť radosť z víťazstva a nadviazať priateľstvá.

Special Olympics
Special Olympics

Špeciálne olympiády Slovensko sú aktívnym členom medzinárodného združenia Special Olympics International a majú miesto aj v Slovenskom olympijskom a športovom výbore. Sme radi, že tanečná akadémia Dansovia spolupracuje s organizáciou Special Olympics a má možnosť rozvíjať talent aj u zdravotne znevýhodnených tanečníkov.