Kontakt

mapa

KDE NÁS NÁJDETE

V blízkosti tanečnej akadémie sa nachádzajú zastávky Holíčska (99, 94, 68) a Smolenická (93, 94, 98, 68, 59, 196). Pre tých, ktorí preferujú cestovanie autom, je k dispozícii verejné parkovisko v okolí tanečnej akadémie Dansovia a Základnej školy na Holíčskej 50.

Členstvo, členské poplatky, faktúry
Barbora Jančinová – Tel.č. – 0903 320 178, Email – dansovia@dansovia.sk
Darčekové poukazy, Akcia Modrák – Dansovia v prírode, denné tábory
Silvia Kadnárová – Tel.č. 0908 622 146, Email – dansovia@dansovia.sk
Kurzy pre stredné školy
Tatiana Nagyová – Tel.č. 0911 408 614, Email – vencek@dansovia.sk

Obchodné meno: DANSOVIA, s.r.o.
Adresa: Krásnohorská 3, 851 07 Bratislava
IČO: 36 833 100
DIČ: 2022442356
Registrácia: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 47905/B
Bankové údaje:
Banka: Tatra banka, a.s.
Kód banky: 1100
Číslo účtu: 2629174269/1100
IBAN: SK26 1100 0000 0026 2917 4269
Tel.kontakt: 0904 145 555
Email: petermodrovsky@gmail.com

Obchodné meno: OZ MODRAK
Adresa: Mamateyova 12, 851 04 Bratislava
IČO: 48 484 555
DIČ: 2120231850
V zastúpení: Peter Modrovský – Predseda Občianskeho združenia
Bankové údaje:
Banka: VUB, a.s.
Kód banky: 0200
Číslo účtu: 3579869955/0200
IBAN: SK95 0200 0000 0035 7986 9955
Tel.kontakt: 0904 145 555
Email: petermodrovsky@gmail.com