Cenník šk. rok 24/25

DETI

Klub 1,2
120 Eur/mesiac (2x týždenne 105 min.)

Klub 3
100 Eur/mesiac (2x týždenne 60 min.)

Pokročilí 1,2,3
100 Eur/mesiac (2x týždenne 60 min.)

Začiatočníci 3-4 roky
85 Eur/mesiac (2x týždenne 45 min.)

Začiatočníci 5-6 rokov, 7-9 rokov, 10 a viac rokov
100 Eur/mesiac (2x týždenne 60 min.)

DOSPELÍ

Spoločenské tance – Začiatočníci (Párový kurz)
130 Eur/osoba/8 lekcií (1x týždenne 60 min.)

Božské telá – Začiatočníci (Kurz pre sólo dámy)
130 Eur/8 lekcií (1x týždenne 60 min.)

INDIVIDUÁLNE HODINY

DOSPELÍ
70 Eur/60 min. – PÁR

V prípade jednej osoby bez partnera 70 Eur/osoba


INFORMÁCIE K PLATBÁM ČLENSKÉHO POPLATKU

DETI

Členský poplatok sa platí v dvojmesačných intervaloch do 10.dňa v danom platobnom mesiaci.

Klub 1-3, Pokročilí 1,2,3 – členský poplatok sa platí na účet OZ MODRAK:

IBAN SK95 0200 0000 0035 7986 9955

Do poznámky, prosíme, uviesť meno dieťaťa.

Začiatočníci – členský poplatok sa platí na účet DANSOVIA s.r.o:

IBAN SK26 1100 0000 0026 2917 4269

Do poznámky, prosíme, uviesť meno dieťaťa.

DOSPELÍ

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť pred nástupom na kurz alebo v deň nástupu v hotovosti v pokladni u pani Danky.

Číslo účtu DANSOVIA s.r.o.:

IBAN SK26 1100 0000 0026 2917 4269

Do poznámky, prosíme, uviesť meno.

 

Informácia pre deti aj dospelých:

Pri vymeškaní viac ako 5 lekcií z kurzu/krúžku – zľava 30 % z ďalšieho kurzovného/členského poplatku.

Cenník platný od 1.9.2024