Kurzy pre deti a mládež

Krúžky pre deti od 4 rokov. Deti sa učia základy spoločenských tancov a rôzne choreografie prispôsobené veku a tanečnej výkonnosti každého dieťaťa. Venujeme sa aj cvičeniam na správne držanie tela, posilnenie svalstva a celkový zdravý fyzický vývoj detí. V neposlednom rade vďaka spoločenskému tancu deti učíme zdravému sociálnemu správaniu a návykom, čo je pre ich budúci vývoj nesmierne dôležité.

Tréningy prebiehajú 2x týždenne, pričom ich dĺžka sa prispôsobuje veku a výkonnosti. Aby sme zabezpečili optimálny priebeh tréningov, rodičia nemajú prístup do tanečnej sály. Avšak počas školského roka organizujeme rôzne podujatia, kde budete mať príležitosť vidieť svoje deti vystupovať.

V prípade záujmu o tanečný krúžok pre deti vyplňte prosím registračný formulár a my sa vám obratom ozveme s ponukou krúžkov.

Registračný formulár