Individuálne lekcie

Individuálne lekcie ponúkajú páru, ale aj individuálnemu záujemcovi možnosť naučiť sa pod vedením lektora tance podľa vlastnej predstavy. Obsah a čas lekcií prebieha na základe konkrétnej dohody s lektorom podľa individuálnych potrieb.

Cena: 65€/60 min.

Registračný formulár