Tanečná škola Jagermajster

Tanečná akadémia Dansovia úzko spolupracuje aj s Tanečnou školou Jagermajster, ktorá vznikla ako prvá súkromná tanečná škola na Slovensku. Tanečná škola Jagermajster, na čele s Igorom a Elenkou Jágerskými, vychovala množstvo talentovaných a úspešných tanečníkov vrátane Petra Modrovského, Barbory Jančinovej alebo Silvie Kadnárovej.

Peter Modrovský a Elenka Jágerská
Peter Modrovský a Elenka Jágerská

V súčasnosti Tanečná akadémia Dansovia a Tanečná škola Jagermajster spolupracujú na organizovaní Základného kurzu spoločenského tanca pre stredné školy, kde sú zúročené všetky dlhoročné skúsenosti Elenky Jágerskej.