Evička Mehrová

Tanečná akadémia Dansovia prináša radosť záujemcom o tanec vo všetkých vekových kategóriách. Absolútnou čerešničkou na torte sú sústredenia MODRÁK v Račím údolí, tu radosť z tanca podčiarkujú tanečne sály dýchajúce históriou, obkolesené nádhernou prírodou, perfektným servisom po každej stránke. Tanečná škola Dansovia pod vedením pána Modrovského spolu so skvelým kolektívom lektorov a ostatných zúčastnených predstavuje významnú súčasť vzdelávacieho a výchovného procesu mladých nádejných tanečníkov. Veľa úspechov všetkým ❤.